Latest News

Book Fair!

Click the link to get to the Scholastic Bookfair!

Morning Announcements 3/30/2020

Click Morning Announcements to see todays news.


Here is the Vietnamese translation of the morning announcements:
Thân Chào Đàn Sói Webber!

Hôm nay là Thứ Hai, 30 Tháng Ba, 2020. Đây là Ông Murdock với thông báo vào buổi sáng.

Trong tháng này chúng ta học về đức tính Tự Chủ. Trong những lúc bất thường này, tính tự chủ quan trọng hơn bất cứ lúc nào. Ba má các con đang trông cậy vào tính tự chủ của các con để giữ bình yên tại nhà, và thầy cô giáo trông cậy vào tính tự chủ vì thầy cô muốn các con có thể tiếp tục làm bài và học hỏi trong khi ở nhà.

Mong rằng cho đến hôm nay tất cả các con đã liên lạc với thầy cô giáo của mình. Thầy biết chắc là đa số các con đang học bài tại nhà. Điều quan trọng cho các con là liên tục học hỏi, để các con không quên đi những gì mình đã học ở trường. Webber mong rằng lúc đi học trở lại các con sẽ giỏi hơn bao giờ hết.

Đừng quên rằng, nếu các con cần phần ăn trưa, học khu chúng ta có phân phát thức ăn từ 11:00 sáng đến 12:30 trưa tại nhiều địa điểm, ngay cả tại Trường Willmore, ở cuối đường gần Trường Webber. Ngoài ra, nếu các con cần dụng cụ học sinh, hãy ấn vào kết nối trên trang mạng của trường để ghi tên để được nhận các thứ này.

Mến chúc Đàn Sói một ngày thật tốt đẹp!

Grab and Go School Supplies

In an effort to support families during the school closures, Westminster School District is now offering free grab-and-go school supplies for students. In the same fashion as the grab-and-go meals, families will pick up supplies following a safe social distancing protocol.

On Monday, March 30, the district started to distribute free school supplies to kids ages 2 to 14. Westminster School District parents can sign up to receive school supplies at the district’s website: www.wsdk8.us or through its Facebook page, Twitter, or Instagram accounts. After signing up, parents will be called by district staff to make arrangements to pick the supplies at their child’s school.

Long Distance Learning Packets for TK-6th Grades

The following link is to the Language Arts and Math packets that were sent home on Friday. The work they reference can be found in the Wonders 'Your Turn" practice book or My Math Volume 2 practice book that were also sent home Friday.

Coronavirus Information

You may have heard news reports about the Coronavirus that has caused an outbreak of a respiratory illness and that there has been a confirmed case in Orange County. We understand this may be a source of concern for our community and ask that you read the following important information.
RSS Feed